ગુજરાતી

માં નિશ્ચિતતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નિશ્ચિતતા1નિશ્ચિંતતા2

નિશ્ચિતતા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નિશ્ચિતપણું.

ગુજરાતી

માં નિશ્ચિતતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નિશ્ચિતતા1નિશ્ચિંતતા2

નિશ્ચિંતતા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નિશ્ચિંતપણું.