ગુજરાતી

માં નિશ્ચિતપણુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નિશ્ચિતપણું1નિશ્ચિંતપણું2

નિશ્ચિતપણું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નિશ્ચિતતા.

ગુજરાતી

માં નિશ્ચિતપણુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નિશ્ચિતપણું1નિશ્ચિંતપણું2

નિશ્ચિંતપણું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નિશ્ચિંતતા.