નિશ્શસ્ત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિશ્શસ્ત્ર

વિશેષણ

  • 1

    ઇ૰ ('નિ:'થી શરૂ થતા આદિમાં 'શ' વાળા શબ્દો (નિશ્' રૂપે) બે જોડિયા 'શ' દ્વારા આમ લખી શકાય).

  • 2

    શસ્ત્રરહિત.