નિશાનિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિશાનિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પુરાવા પેટે આપેલું પરિશિષ્ટ.