નિશાન કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિશાન કરવું

  • 1

    નિશાની કરવી; ચિહ્ન આંકવું.