નિશાન ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિશાન ચડવું

  • 1

    યુદ્ધનો વાવટો ફરકવો.