નિશાળ છૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિશાળ છૂટવી

  • 1

    નિશાળનો સમય પૂરો થવો; સમય પૂરો થતાં છોકરાંએ ઘેર જવું.