નિશાળ માંડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિશાળ માંડવી

  • 1

    ભણાવવાનો ધંધો કરવા નિશાળ શરૂ કરવી.