નિસરણી આપવી (વાંદરાને) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિસરણી આપવી (વાંદરાને)

  • 1

    (તોફાની કે ગાંડાને) વધુ તોફાન કરવા સાધન આપવું.