નિસરણી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિસરણી મૂકવી

  • 1

    ચડવા માટે સીડીને ગોઠવવી.