નીકળી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નીકળી પડવું

  • 1

    ઊપડવું; બહાર પડવું; ઝુકાવવું.

  • 2

    અજાણમાં પડી જવું; ખોવાવું.