નીચા બાપનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નીચા બાપનું

  • 1

    હલકા કુળનું.