નીચી ગરદને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નીચી ગરદને

  • 1

    નમ્રતા કે શરમથી નીચું જોઈને.