નીચું ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નીચું ઘાલવું

  • 1

    શરમથી મોં નીચું કરવું.