નીચું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નીચું પડવું

  • 1

    હલકું પડવું; ખોટું દેખાવું. ઉદા૰ 'એના બાપનું નીચું પડવા દેતો નથી.