નીતિનાશક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નીતિનાશક

વિશેષણ

  • 1

    નીતિનો નાશ કરે એવું; ભ્રષ્ટ કરે એવું.