નીંભર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નીંભર

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી મૂંઝાઈ ગયેલું; દબાઈ ગયેલું; મૂઢ.

ક્રિયાવિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી મૂંઝાઈ ગયેલું; દબાઈ ગયેલું; મૂઢ.