ગુજરાતી

માં નીરક્ષીરન્યાયની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નીરક્ષીરન્યાય1નીરક્ષીરન્યાય2

નીરક્ષીરન્યાય1

પુંલિંગ

  • 1

    હંસ દૂધ અને પાણી છૂટાં પાડી શકે છે એવી માન્યતા છે. તદનુસાર સારાસારનો વિવેકપુરઃસર ભેદ કરનાર સંદર્ભમાં આ ન્યાય પ્રયોજાય છે.

ગુજરાતી

માં નીરક્ષીરન્યાયની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નીરક્ષીરન્યાય1નીરક્ષીરન્યાય2

નીરક્ષીરન્યાય2

પુંલિંગ

  • 1

    હંસ જેમ પાણીવાળા દૂધમાંથી દૂધ પી લે છે અને પાણી રહેવા દે છે તેવો ન્યાય; સારગ્રાહી વૃત્તિ.