નીરખની યાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નીરખની યાદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સરકારી નોકરો જે પ્રમાણે સવારીમાં પૈસા ચૂકવે છે એ સીધાસામાનના નક્કી કરેલા ભાવની યાદી.