નોકરશાહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નોકરશાહી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નોકરોથી ચાલતું-નોકરોની કુલ સતાવાળું રાજતંત્ર કે સરકાર; 'બ્યુરોક્રસી'.