નોકારસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નોકારસી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બધા જૈનોને જમાડવાં-તેમનો વરો કારવો તે.