નોક રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નોક રાખવી

  • 1

    ટેક કે વટવક્કર જતાં અટકાવવાં.