નોક સાચવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નોક સાચવવી

  • 1

    ટેક કે વટવક્કર જતાં અટકાવવાં.