નોતરું કાપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નોતરું કાપવું

  • 1

    નોતરું મોકલવાનું બંધ કરવું; તે મેળવવાનો કોઈનો હક રદ કરવો.