નોતરું ઝીલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નોતરું ઝીલવું

  • 1

    નોતરું સ્વીકારવું.