નોંધ લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નોંધ લેવી

  • 1

    ટાંચણ કરવું; નોંધી લેવું.

  • 2

    ધ્યાન પર લેવું.