નોબત થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નોબત થવી

  • 1

    અમુક નક્કી કરેલા વખતે નોબતનું નગારું વાગવું.