નોરા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નોરા કરવા

  • 1

    કાલાવાલા કરવા.