નોરો માનવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નોરો માનવો

  • 1

    સહૃદય આભાર માનવો.