નૌટંકી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નૌટંકી

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગુજરાતની ભવાઈને મળતું ઉત્તરપ્રદેશનું એક લોકનાટ્ય (લોક.).