ને મુબારક હો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ને મુબારક હો

  • 1

    -ની પાસે ભલે રહો; અમારે એ ન જોઈએ!.