પંક્તિભેદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંક્તિભેદ

પુંલિંગ

  • 1

    જમવા એક પંગતે-અડીને ન બેસાય તેવો ભેદ.

  • 2

    લાક્ષણિક પીરસવામાં વહેરો-આંતરો.