પકડી પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પકડી પાડવું

  • 1

    આગળ હોય તેને પહોંચવું; તેની સાથે થઈ જવું.

  • 2

    શોધી કે ખોળી કાઢવું.