પકડી રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પકડી રાખવું

  • 1

    પકડીને તેને ઝાલી રાખવું; છોડવું નહિ.

  • 2

    વળગી રહેવું.