પકડી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પકડી લેવું

  • 1

    ઊંચકી કે ઉપાડી લેવું.

  • 2

    એકદમ પકડીને કબજે કરવું તે કેદ કરવું કે મનમાં ધારણ કરવું.