પક્ષ ખેંચવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પક્ષ ખેંચવો

  • 1

    એક પક્ષની તરફેણ કરવી; પક્ષપાત કરવો.