પૂંખણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂંખણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વાવવા માટે ખેતરમાં બી છાંટવા તે; વેરવું તે; વેરણ.

  • 2

    પૂંખવું તે.