પખવાડિયાં લેવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પખવાડિયાં લેવાં

  • 1

    રોગે એક પખવાડિયું શમવું અને બીજે પખવાડિયે વધવું તે.