પખાલ જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પખાલ જેવું

  • 1

    ભારે ફૂલેલું મોટું (શરીર).