ગુજરાતી

માં પંખાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પંખાળ1પંખાળું2

પંખાળ1

વિશેષણ

 • 1

  પાંખવાળું.

 • 2

  લાક્ષણિક ઝડપથી દોડે એવું.

મૂળ

'પંખ'=પાંખ ઉપરથી

ગુજરાતી

માં પંખાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પંખાળ1પંખાળું2

પંખાળું2

વિશેષણ

 • 1

  પાંખવાળું.

 • 2

  લાક્ષણિક ઝડપથી દોડે એવું.