પંખો ખેંચવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંખો ખેંચવો

  • 1

    દોરથી ખેંચીને હલાવાતો પંખો હલાવવો.