પંખો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંખો ખાવો

  • 1

    પંખા વડે જાતને પવન નાખવો.

  • 2

    પંખાનો પવન ખાવો.