પંખો નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંખો નાખવો

  • 1

    પંખા વડે પવન નાંખવો.