પંખો મુકાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંખો મુકાવવો

  • 1

    યંત્ર-પંખો ગોઠવાવવો.