પંગત ઊઠવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંગત ઊઠવી

  • 1

    જમનાર સમૂહે જમી પરવારવું; તેમ કરી આસનેથી ઊઠવું.