પગની આગ માથે જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગની આગ માથે જવી

  • 1

    સર્વાંગે ક્રોધ વ્યાપવો.