પગનું આખું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગનું આખું

  • 1

    ચાલવાની આળસ કે કંટાળાવાળું.