પગનું ભાગેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગનું ભાગેલું

  • 1

    ચાલવાની આળસ કે કંટાળાવાળું.