પગનું સબળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગનું સબળું

  • 1

    મજબૂત પગવાળું; ખૂબ ચાલી શકે તેવું.