પગનું સાચું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગનું સાચું

  • 1

    મજબૂત પગવાળું; ખૂબ ચાલી શકે તેવું.